Усвојена Одлука о расписивању избора у Црвеном крсту Смедерево

30 април 2022 753

Са редовне годишње седнице Скупштине Црвеног крста Смедерево

На редовној годишњој седници Скупштине Црвеног крста Смедерево, која је одржана у четвртак, 28. Априла 2022. Године размотрени су и усвојени: извештај о раду Црвеног крста Смедерево у 2021. Години и извештај о реализацији финансијског плана за 2021. Годину са коментаром Надзорног одбора Црвеног крста Смедерево, као и план и програм рада Организације за 2022. Годину, финансијски план и календар најзначајнијих активности у овој години. На истој седници, размотрен је и усвојен предлог Одлуке о расписивању избора у Црвеном крсту Смедерево за мандатни период 2022-2026. Године, програм изборних активности и предлог Одлуке о критеријумима за избор чланова Скупштине Црвеног крста Смедерево за већ наведени мандатни период. Чланови Скупштине усвојили су иницијативу да Томислав Живановић буде изабран за почасног председника Црвеног крста Смедерево, имајући у виду његов рад и допринос развоју програмских активности организације. Пре почетка седнице, одата је пошта преминулим члановима, активистима и сарадницима између две седнице Скупштине Црвеног крста Смедерево.

Овој седници присуствовали су Марија Марковић Ставрић, заменик градоначелника Града Смедерева, мр Радмило Грујућ, председник Надзорног одбора Црвеног крста Смедерево, Лана Ђурашковић, председник теренске јединице Црвеног крста Смедерево „Др Владан Ђорђевић“, представници медија и други. Записник је водио Иван Живановић, стручни сарадник Црвеног крста Смедерево за правна питања, а за овераче записника су изабрани Мирослав Стевановић и Дејан Перовић, чланови Скупштине.

Говорећи о материјалима извештајног и програмског карактера, Томислав Живановић, секретар Црвеног крста Смедерево рекао је да је 2021. Била изузетно тешка година у финансијском погледу, да је Црвени крст Смедерево током прошле године радио у врло тешким условима, имајући у виду пандемију која нас је задесила, али је спроводио све програмске активности. Рекао је и да су донације драстично смањене, као и да су активности Црвеног крста остале исте, а неке су се и повећале. Прошле године значајна улагања и бројне активности биле су у Црвеном крсту и Прихватилишту Црвеног крста у Малој Крсни. Надзорни одбор позитивно је оценио рад Црвеног крста Смедерева и очекује да у 2022. Години, као хуманитарна организација, одржи и побољша своје хуманитарне циљеве. Сви ови резултати не би били остварени да Црвени крст Смедерево није имао живу сарадњу са многобројним међународним хуманитарним институцијама и националним друштвима посредством Црвеног крста Србије. Изузетно плодна сарадња остварена је са Градом Смедерево, Општом болницом „Свети Лука“, Домом здравља Смедерево, Центром за социјални рад, Домом за смештај старих лица, Предшколском установом „Наша радост“, школама, удружењима и многим другим установама.

Говорећи о планираним активностима у 2022. Години, Томислав Живановић је рекао да Црвени крст Смедерево и у овој години наставља са свим активностима из предходне године. У плану је дистрибуција хуманитарне помоћи социјално угроженим лицима, а народна кухиња наставља са радом. Тренутно је евидентирано 800 корисника народне кухиње и на овом социјалном програму ангажована су три партнера – Град који финансира програм народне кухиње, Црвени крст, који врши припрему и дистрибуцију оброка и Центар за социјални рад у чијој су ингеренцији спискови корисника народне кухиње. Вртић за децу из социјално угрожених породица тренутно има 50 корисника од 3 до 5 и по година. Због пандемије, рад Вртића је прекинут, али ће његов рад бити настављен средином ове године. Програм бриге о старијима реализује се од 2002. Године, а биће настављен и у будућем периоду. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања одобрило је лиценцу за рад прихватилишта , али у Црвеном крсту Смедерево размишљају да у будућности поднесу захтев да се одобри лиценца за 50 корисника. Борба против Сиде, наркоманије и алкохолизма је сталан задатак Црвеног крста и спроводи се у свим основним и средњим школама. Посебан акценат дат је на обуци из прве помоћи, која се реализује једним делом бесплатно, а другим делом комерцијално у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима. Црвени крст Смедерево је у добровољном давалаштву крви при врху организација у Црвеном крсту Србије. На годишњем нивоу у просеку се прикупи између 3 и 3 и по хиљаде јединица крви. У прошлој години је у условима пандемије корона вируса прикупљено 2.813 јединица крви. Црвени крст Смедерево води посебну бригу о подмлаткуу и омладини. Сарадња почиње већ са предшколским установама и наставља се са основним и средњим школама. Омладинска теренска јединица Црвеног крста Смедерево „Др Владан Ђорђевић“ окупља преко 50 активних чланова. Теренска јединица је активна у свим акцијама Црвеног крста, редовно одлази на скупштине других теренских јединица, учествује у едукативном раду и вршњачкој едукацији. Смањује се обим пословања Службе тражења после ратних сукоба, а захтеви за издавање потврда о заробљеништву су у паду. Црвени крст Смедерево има окружну вишенаменску јединицу за деловање у несрећама, која броји 24 члана и покрива град Смедерево и општине Велика Плана и Смедеревска Паланка. Тренутно је 14 запослених у сталном радном односу, а 12 на одређено време. Запослени у Секретаријату Црвеног крста Смедерево распоређени су на три локације – седишту организације у улици Краља Петра, Прихватилишту у Малој Крсни и Гундулићевој улици у Смедереву, где се врши дистрибуција оброка народне кухиње. Овде треба поменути и огромну армију волонтера без чије помоћи сви ови резултати не би били остварени. У наредном периоду треба радити на остваривању програмских задатака Црвеног крста, а прикупљању чланарине треба посветити максималну пажњу. Потребно је и чвршће повезивање Црвеног крста Смедерево са основним организацијама, подружницама и активима, а подмлађивање организације је приоритетан задатак. Потребна је сарадња са свим домаћим и међународним субјектима, повећање броја волонтера и њихово едуковање, јер је доказано да један динар уложен у волонтера три и по пута се враћа у организацију, односнолокалну заједницу. Заокруживање пословног простора у улици Краља Петра представља важан задатак у наредном периоду. „Обзиром на улогу Црвеног крста, која је дефинисана у Закону о црвеном крсту као организација која помаже надлежним државним органима у хуманитарној области, с правом очекујемо од локалне самоуправе да се Црвени крст укључи у преговоре са страним донаторима који посећују град Смедерево“, рекао је Томислав Живановић, секретар Црвеног крста Смедерево и истакао да су за реализацију свих активности у овој години потребна средства од 63.478.000 динара.

Мр Радмило Грујић, председник Надззорног одбора Црвеног крста Смедерево, рекао је да је ова организација постигла значајан успех уласком у буџет Града Смедерева, чиме је обезбеђена финансијска стабилност. Истакао је велики значај волонтера Црвеног крста, који су у условима пандемије корона вируса морали да уђу у сваку кућу како би пружили помоћ најугроженијим суграђанима. Подсетио је да је у време ванредног стања у Црвеном крсту Смедерево био Кол центар, који је радио 24 сата. За успешан рад Црвеног крста у свим областима, овој организацији И њеним активистима су додељена друштвена признања. Посебне резултате Црвени крст је постигао у добровољном давалаштву крви И за то је Град Смедерево добио одговарајућа признања Института за трансфузију крви Србије. Председник Надзорног одбора сматра да је велики успех што је народна кухиња поново враћена Црвеном крсту, као И да постоје добри услови за припрему И расподелу оброка. Навео је да је уз помоћ локалне самоуправе успешно решен проблем грејања у Прихватилишту Црвеног крста у Малој Крсни. Сматра да су медији често извештавали о раду Црвеног крста, што је допринело његовој већој видљивости. Председник Надзорног одбора је рекао да у Црвеном крсту мора да постоје јединство И солидарност И да су недопустиве честе пријаве И деловање различитих група међу запосленима. Недопустиво је да неко прича неистине о организацији где ради. Сматра да ће будуће руководство успети да превазиђе неспоразуме са запосленима. Указао је да услуге прихватилишта у већој мери треба да користе И социјално угрожена лица из других општина. Мр Слободан Станковић, председник Црвеног крста Смедерево је подржао ставове председника Надзорног одбора И рекао да су анонимне пријаве захтевале велико ангажовање Надзорног И Управног одбора како би се аргументовано одговорило на све оптужбе. “Вероватно бисмо И више постигли да није било бројних представки. Нажалост, таквом стању допринели су И поједини запослени, јер су чак ушли И у подручје где Црвеном крсту није место. Сви запослени дужни су да поштују организацију у којој раде И да воде рачуна о њеном угледу”, рекао је он. Он је захвалио Граду Смедереву на изузетном разумевању И подршци програмским активностима Црвеног крста Смедерева, као И Стручној служби Црвеног крста Смедерево, уверен да већина чланова Службе свој посао обавља поштено са жељом да организација напредује.

Радисав Лукић, из Михајловца рекао је да време пролази, да у времену траг остаје, а да само хуманост Црвеног крста вечно ће да траје. Похвалио је присуство заменице градоначелника седници Скупштине, као И ангажовање Томислава Живановића, секретара Црвеног крста Смедерево.

Мирослав Стевановић из Скобаља, члан Скупштине И Управног одбора, рекао је да постигнути резултати служе на част овој организацији И граду Смедереву. Поручио је да треба да будемо јединствени, да не заборавимо све што је урађено И да наставимо даље, јер имамо подршку локалне самоуправе, што је од огромног значаја.

Једногласно су усвојени Одлука о расписивању избора у Црвеном крсту Смедерево за мандатни период 2022-2026. Године, програм изборних активности И Одлука о критеријумима за избор чланова Скупштине Црвеног крста Смедерево. Према овим документима, све изборне активности у Црвеном крсту Смедерево треба да буду завршене најкасније до краја августа 2022. Године.

Томислав Живановић, који је већ стекао услове за пензију, изабран је једногласно за почасног председника Црвеног крста Смедерево. Ову одлуку Скупштина Црвеног крста Смедерево је донела, имајући у виду изузетно велике резултате у развоју Организације током пет мандата – колико је томислав Живановић обављао функцију секретара организације. Он ће ову функцију обављати волонтерски И биће у прилици да својим богатим искуством помогне будућем руководству у реализацији различитих активности организације. Захваљујући на избору, Томислав Живановић је истакао да ће да се труди да у наредном периоду усмери организацију да иде исправним путем. С.С.

Претрага вести