Прва помоћ

Прва помоћ и реалистички приказ повреда, стања и обољења је једна од основних области деловања Црвеног крста Смедерево, који успешно реализује поверене задатке у складу са Законом о јавним овлашћењима Црвеног крста. Убрзани технолошки развој, све бржи ритам живота, све учесталије саобраћајне несреће и елементарне непогоде неминовно доводе до све чешћег повређивања људи у свакодневном животу. Обука грађана у првој помоћи делује у правцу заштите и унапређења здравља и доводи до смањења последица несрећа и повређивања у смислу спашавања живота и подизања општег нивоа сигурности у друштву. Одговорност и задатак смедеревског Црвеног крста, као једног од субјеката у ланцу заштите и спашавања је континуирана едукација и оспособљавање екипа и појединаца свих узрасних група становништва, а посебно младих, за ефикасно и исправно пружање прве помоћи.

 Обука прве помоћи зависи од расположивих материјално-финансијских средстава, просторних и кадровских услова. Црвени крст Смедерево је предходном периоду успео да обезбеди неопходна материјална средства за рад и обезбедио адекватне просторне услове са неопходним ивентаром за  обуку полазника ...

 У јесен 2010-е. године започета је реализација обуке прве помоћи за возаче коју је иницирао Црвени крст Србије и која се спроводи широм Србије. Црвени крст Смедерево је од почетка програма „Обука прве помоћи за возаче“ имао изузетан успех и завидан број кандидата. Нажалост, последњих година број кандидата опада због нелојалне конкуренције других субјеката из ове области деловања.     

         Активности Црвеног крста Смедерево у области прве помоћи су обухватале:

      

 • едукацију волонтера Црвеног крста и грађана у првој помоћи,
 • организовање такмичења, промоцију прве помоћи, и
 • активности на унапређењу улоге прве помоћи и организације Црвеног крста у безбедности у саобраћају и безбедности на раду;

 

         Циљ:

 • Смањити прерану смртност, инвалидност или продужетак лечења и побољшати квалитет живота особе, његове породице и шире заједнице,
 • Повећати обухват циљних група становништва у оспособљавању за пружање прве помоћи,
 • Мотивисати што већи број младих да се ангажују на вршњачком ширењу знања о првој помоћи, на развоју алтруизма и хуманих међуљудских односа,
 • Сензибилисати јавност за потребе познавања прве помоћи,
 • Подстицати реализацију комерцијалних курсева прве помоћи, баш у организацији Црвеног крста, чиме се унапређује финансијска стабилност;

Циљне групе:

                 -  школска деца и млади,

                 - запослена лица са професијама изложеним повећаном ризику,

                 - кандидати за возаче и постојећи возачи,

                 - припадници структура Цивилне заштите

                 - волонтери Црвеног крста и екипе Црвеног крста за прву помоћ и деловање у несрећама.

 • 128804025_1813857372124264_1191355140777761649_n
 • 69896754_1385229288320410_7961506792704311296_n
 • 91599982_1579735408869796_5056606701436796928_n
 • IMG_1249
 • IMG_1272
 • IMG_1417
 • IMG_1421
 • IMG_1422
 • IMG_1426
 • IMG_1430
 • Picture1 - Copy
 • Picture2
 • Picture3
 • slike 016
 • slike 020
 • slike 022
 • slike 103
 • slike 146
 • slike 159
 • slike 178
 • slike 183
 • slike 200