Деловање у несрећама

На основу одредаба Закона о Црвеном крсту Србије (Сл.Гласник РС бр.107/2005) и међународним уговорима преузетих обавеза, а у складу са Националном стратегијом заштите и спасавања и Националним програмом управљања ризиком од елементарних непогода и других несрећа, Црвени крст Смедерево спроводи припреме и развија капацитете за одговор на несреће, рад у ванредним ситуацијама и конфликтима.

Ублажавање и смањење несрећа је стратешки правац деловања организације Црвеног крста. Несрећа је ситуација у којој нека претња појединца или заједнице излаже угрожености у таквој мери да су љихови животи директно угрожени или у којој је економским и социјалним структурама причињена таква штета да  може угрозити њихову могућност да преживе. У неким од ових ситуација је потребна хитна помоћ која обезбеђује мере заштите и спасавања живота како би се умањио удар на живот и здравље људи, али и хитна помоћ у храни и хигијени, евакуацији становништва и помоћ у збрињавању.

Након елементарние несреће у 2014. години и напора које смо уложили, искуства која смо стекли и обавезе које имамо, у наредним годинама нас очекује напоран рад и озбиљне припреме обзиром на честе климатске промене и могуће несреће великих размера.

Црвени крст Смедерево има Јединицу за деловање у несрећама, добру сарадњу и комуникацију са Штабом за ванредне ситуације Градске управе Смедерево  као и део опреме неопходан за одговор на несрећу.

Рад на едукацији и оспособљавању грађана као и чланова Јединице за деловање у несрећама, вежбе и смотре спроводе се током целе године.

 • 10341701_724441387649105_1403307819327746424_n
 • 125990507_1803688403141161_3920937095987367749_n
 • PA180050
 • PA180053
 • PA180057
 • PA180078
 • PA180080
 • Picture19
 • Picture20
 • Picture21
 • Picture24
 • Picture25
 • radni vikend na selu 18 06 2013 lugavcina 001
 • radni vikend na selu 18 06 2013 lugavcina 028
 • radni vikend na selu 18 06 2013 lugavcina 037
 • radni vikend na selu 18 06 2013 lugavcina 038
 • radni vikend na selu 18 06 2013 lugavcina 041
 • radni vikend na selu 18 06 2013 lugavcina 042
 • radni vikend na selu 18 06 2013 lugavcina 049
 • radni vikend na selu 18 06 2013 lugavcina 059
 • radni vikend na selu 18 06 2013 lugavcina 067
 • slike 107
 • slike 258
 • slike 324