Обезбедимо уџбенике и школски прибор за децу и младе из социјално најугроженијих породица

15 јул 2021 311

Фонд за помоћ деци и младима из социјално најугроженијих породица Црвеног крста Смедерево „Живослава Лазић“ покреће акцију прикупљања средстава за куповину уџбеника и школског прибора за децу и младе из најугроженијих породица. Позивају се предузећа, организације, установе, удружења и грађани да у оквиру својих могућности уплате новац у овај Фонд за куповину уџбеника и школског прибора. Уплата новца може се извршити на жиро-рачун: 310-156064-46 са назнаком “за Фонд Црвеног крста Смедерево за помоћ деци И младима”. Прикупљање новца траје до 1. Септембра 2021. Године, а Црвени крст Смедерево ће затим расподелу уџбеника И школског прибора најугроженијим ученицима извршити у сарадњи са основним И средњим школама Града Смедерева. Више информација заинтересовани могу добити на телепоне Црвеног крста Смедерево 026/46-22-543 И 026/46-22-349.

Подсетимо да је Управни одбор Црвеног крста Смедерево прошле године усвојио Одлуку о оснивању Фонда за помоћ деци И младима из социјално најугроженијих породица “Живослава Лазић”. Основни циљ Фонда је пружање подршке и помоћи деци и младима из социјално најугроженијих породица до навршене 26. Године живота. Одлуком је предвиђено да се средства за остваривање овог циља прикупљају из донација и добровољних прилога грађана, предузећа, установа, институција, удружења грађана и других субјеката, као и да Црвени крст Смедерево помаже рад Фонда у складу са својим могућностима.

Претрага вести