Подршка самосталном животу особа са инвалидитетом

09 јул 2021 159

Чланови Скупштине Центра за самостални живот особа са инвалидитетом Смедерево су на редовној годишњој седници, која је одржана у петак, 9. Јула 2021. Године у просторијама Нове стрељане Спортског центра „Смедерево“, размотрили и усвојили материјале извештајног и програмског карактера за 2019. И 2020. Годину, пошто због пандемије корона вируса чланови овог органа нису били у могућности да се састану, а усвојена је И одлука о пријему нових чланова. Мр Слободан Станковић, председник Црвеног крста Смедерево, који је овој седници присуствовао И у својству члана Скупштине Центра, поздравио је присутне И Центру за самостални живот особа са инвалидитетом Смедерево пожелео успешан рад. Предложио је да у сарадњи са Центромм за самостални живот особа са инвалидитетом Смедерево буде реализовано предавање о филозофији самосталног живота особа са инвалидитетом за активисте И чланове органа Црвеног крста Смедерево, а да се конкретни договори обаве накнадно. “Надам се да ћемо имати успешну корисну сарадњу И да ћемо је проширивати”, рекао је председник Црвеног крста Смедерево. Говорећи о раду Центра у 2019. Години, Радивоје Дамјановић, председник ове организације је рекао да су избори за нове органе Центра одржани крајем маја 2019. Године И да је ново руководство имало важан задатак да Центар активира, што је довело до добрих резултата. До септембра 2019. Године, сервисом персоналне асистенције било је обухваћено 7, а од септембра 10 корисника.Исте године реализована је И обука из области приступачности на бирачким местима. У сарадњи са још три сродна удружења, центар је учествовао у набавци преносне рампе како би омогућили лакши приступ својим члановима током путовања И посета објектима који нису пројектовани за особе са инвалидитетом. Председник Центра за самостални живот особа са инвалидитетом Смедерева говорио је И о другим активностима реализованим у 2019. Години. Јелена Стојановић, потпредседник Центра за самостални живот особа са инвалидитетом Смедерева рекла је да се радило онолико колико се могло у складу са тренутном ситуацијом И могућностима. Сматра да се Центар веома добро котира И на нивоу локалне самоуправе у смислу финансијске подршке И да је посебно препознат као пружалац услуге персоналне асистенције за особе са инвалидитетом. По њеним речима, филозофија самосталног живота се стално у напређује И сматра да то И убудуће треба да остане.

У оквиру услуге персоналне асистенције за особе са инвалидитетом, која се финансира из буџета Града Смедерева, прошле године је било обухваћено 10 корисника. Ова услуга је прошле године континуирано пружана и у периоду ванредног стања за 5 корисника којима је била најнеопходнија. На листи чекања за услугу персоналне асистенције тренутно су евидентиране још две особе са инвалидитетом. Прошле године је реализована и обука персоналних асистената по акредитованом програму. Обуку, која је оцењена највишим оценама у свим сегментима, реализовале су Милица Живановић и стручни сарадник Ивана Гвозденовић, док је за логистичку подршку и практични део био задужен Секретар Центра, Јован Младеновић. Свихх 15 учесника је прошле године положило завршни тест, чиме су добили лиценцу за рад на пословима персоналне асистенције. Стручни сарадник Центра, Ивана Гвозденовић, била је прошле године ангажована као један од тренера на обуци персоналних асистената у Београду, Новом Саду и Бору. Центар је прошле године био ангажован на процени приступачности бирачких места за особе са инвалидитетом, а иницирао је и набавку хидрауличног стола за припаднице женског пола које користе колица или се отежано крећу. Центар је пружио И финансијску подршку члановима који су у току ванредног стања били у тешкој ситуацији, а учествовао је и у умањењу партиципације за 4 најугроженија корисника персоналне асистенције. Прошле године су набављена сва потребна заштитна средства (маске, рукавице, дезинфекциона средства) за несметано функционисање сервиса персоналних асистената и канцеларије. Посебан акценат у раду Центра стављен је прошле године на активности унапређења психичког здравља чланова. Током прошле године, редовно су одржаване групне и индивидуалне обуке стратегије суочавања са стресом и доношења позитивних одлука. Циљ ових сесија усмерен је на важност позитивног размишљања и позитивног начина гледања на новонасталу ситуацију и проблеме. Користећи нове идеје и сопствену креативност, Центар је обезбедио занимљив и модерно дизаиниран промотивни материјал у виду календара, роковника, УСБ-а и хемијских оловки за чланове, пријатеље и пословне сараднике.

На овој седници усвојен је и амбициозан план рада Центра за самостални живот особа са инвалидитетом Смедерево у 2021. Години. Персонална асистенција представља услугу којом се подстиче и одржава самостални живот особа са инвалидитетом. Циљ Центра је да се обезбеди континуитет у њеном пружању и да се повећају средства за њену реализацију како би се укључио већи број корисника, а персоналним асистентима обезбедио пристојан извор прихода. Планирано је да овом услугом у току 2021. Године буде обухваћено најмање 10 корисника. Обука „Самостални живот особа са инвалидитетом“ има за циљ да мотивише особе са инвалидитетом да се осамостале и самостално доносе одлуке о свом животу. Обуке Јавног заговарања, лобирања и организовања јавних кампања обухватају широк спектар активности са којима је неопходно упознати нове чланове Центра који нису имали искуства у процесима заговарања и спровођењу јавних кампања. Обука комуникације и ненасилног решавања конфликата је важна за свакодневни живот и побољшање међуљудских односа, као и за унапређење личног развоја. Предвиђени су и курсеви страних језика и обука из области рада на рачунару у зависности од интересовања чланова. У плану је континуирано реализовање групних и индивидуалних психотерапеутских радионица уз помоћ лиценцираног психотерапеута. Ова активност је важна за побољшање психичког живота чланова и њихових породица у ванредним околностима пандемије вируса. Предвиђена је и радионица „Облици дискриминације – како их препознати и како се заштитити“, чији циљ је да особе са инвалидитетом препознају индиректну дискриминацију и да се упознају са поступком пријаве. Ту су и радионице „особе са инвалидитетом у улоззи родитеља“, „Жене са инвалидитетом на селу“, „Положај особа са инвалидитетом у локалној средини“, „Документа којима се регулишу права особа са инвалидитетом и како их остварити“ и друго. Планом рада предвиђена је и трибина „Приступ бирачким местима“, као и предавања из области превенције малигних болести, превенције дијабетеса и здраве исхране, алтернативне медицине и лечења фито терапијом, о култури понашања и друго. Током ове године Центар ће организовати више књижевних дружења са афирмисаним књижевним ствараоцима, као и уметничке изложбе слика, карикатура и фотографија, а посебна пажња биће посвећена афирмацији особа са инвалидитетом које се баве књижевним и уметничким радом. „Спроводећи наш програм, стварамо хуманију средину која пружа једнаке могућности свима и доприносимо да особе са инвалидитетом остварују пуно учешће и равноправност у друштву којем припадају“, каже се поред осталог у плану рада Центра за ову годину.

  • 20210709_100944
  • 20210709_100957
  • 20210709_101313

Претрага вести