Још један позив: Обезбедимо уџбенике и школски прибор за децу и младе из социјално најугроженијих породица

05 август 2021 234

Подсећамо да је Фонд за помоћ деци и младима из социјално најугроженијих породица Црвеног крста Смедерево „Живослава Лазић“ покренуо акцију прикупљања средстава за куповину уџбеника и школског прибора за децу и младе из најугроженијих породица. Још једном, Позивамо предузећа, организације, установе, удружења и грађани да у оквиру својих могућности уплате новац у овај Фонд за куповину уџбеника и школског прибора. Уплата новца може се извршити на жиро-рачун Црвеног крста Смедерево: 310-156064-46 са назнаком “за Фонд Црвеног крста Смедерево за помоћ деци и младима”. Црвени крст Смедерево захваљује на до сада уплаћеним средствима и позива све до којих ова информација још није дошла да уплатом средстава подрже куповину уџбеника и школског прибора за децу из социјално најугроженијих породица. Прикупљање новца траје до 1. Септембра 2021. Године, а Црвени крст Смедерево ће затим расподелу уџбеника и школског прибора најугроженијим ученицима извршити у сарадњи са основним и средњим школама Града Смедерева. Црвени крст Смедерево ће у оквиру својих могућности издвојити средства за ову акцију. Више информација заинтересовани могу добити на телепоне Црвеног крста Смедерево 026/46-22-543 и 026/46-22-349.

Претрага вести