Вртић за децу из социјално угрожених породица

3ljuljaskeМногима није познато, али Град Смедерево има највеће ромско насеље на Балкану (више од 4.500 житеља), где велики број људи и деце живе са нама, али користе свој језик и нису били социјализовани, Црвени крст Смедерево је увидео могућност да се тој деци помогне да могу несметано пратити наставу на српском језику у наставку свог школовања. У ромском насељу „Кривак”, те 2003-е почели смо „стидљиво” са пилот Пројектом где смо успели да упишемо 20-по деце. Обилазак породица у насељу са васпитачима и израда социјалних карти од стране социјалног радника Предшколске установе дало је добре резултате. Пројекат је по многима неочекивано брзо напредовао и привлачио је све више деце. Пројекат је „растао” и развијао се када 2009-е године почињемо организовано да превозимо децу у ново адаптирани простор у Дому Црвеног крста у Малој Крсни (уз велику помоћ донатора) из ромског насеља и из села Раља, јер су у том селу биле смештене породице избегле са Косова и из Хрватске. Бољитак је уочен и у упису и редовности доласка деце која су уписана и обавезно Припремно предшколски програм. До преласка у нове просторије, Пројекат је имао једну групу и васпитача која је радник ПУ „Наша радост” и коју финансира Град Смедерево (лични доходак), али доласком у село Мала Крсна, које је од града удаљено 20-ак километара, отворила се могућност образовања деце из сеоских подручја која су из осетљивих група и социјално угрожена. Од те 2009-е године, Град Смедерево и ПУ „Наша радост” препознају наше напоре на терену и повећан број пријављене деце, тако да добијамо још једног васпитача и формирамо другу групу, с’ тим што сада формирамо две мешовите групе, први пут такав Пројекат је виђен и реализован у Србији. До тог тренутка, Смедерево које има преко 100.000 становника и 27 села, имало је само 6 вртића у највећим селима.
Нашим највећим успехом сматрамо и истичемо, поред велике помоћи нашој деци у обазовању и уласку у редован систем школства, да је по узору на групе у Дому Црвеног крста у Малој Крсни, ПУ „Наша радост” у сарадњи са локалном самоуправом града Смедерева увидела потребу за отварање вртића у још 17 сеоских средина.
Црвени крст Смедерево у овај пројекат је ушао давне 2003-е године, из у помоћ бројних донатора пројекат још увек траје (18 година!).
Међународна федерација друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies - IFRC), Швајцарска агенција за сарадњу и развој (SDC) и Дански Црвени крст (Danish Red Cross) од 2003-е године финансирају овај Пројекат, 2012 из Пројекта излазе IFRC и Дански Црвени крст, а од 2013-е сарадњи се прикључује Министарство просвете, науке и технолошког развоја и UNICEF.
Од 2008. године прикључује се хуманитарна организација The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints са комплетним опремањем вртића столовима, столицама и ормарићима.
1tabla2009-е године због веома великог интересовања за наш Пројекат и изузетном подршком јавности, вртић уз помоћ Локалне самоуправе Града Смедерева и Предшколске установе „Наша радост”, оформљује још једну групу деце, и уз помоћ бројних донатора, којима се прикључује још једна невладина хуманитарна организација Church World Service – CWS (која реновира и опрема ново простор – кречење, прозори и врата, нов антибактеријски под, нова санитарија, као и опремање дворишта испред вртића), прелази у просторије и форму коју и дан данас има.
Исте 2009-е године компанија US STEEL, донира возило за превоз деце на релацији Кривак-Враново-Мала Крсна и назад вредности 28.000 US долара.
2010. многобројним донаторима прикључује се и Foods Resource Bank.
2012-е добијамо Грант CWS-а у вредности од 11.000 US долара за реновирање 5 кућа деце која похађају наш вртић, а која су била у најтежој материјалној ситуацији.
Бројним иностраним донаторима, прикључили су се и локални дародавци, који свакодневно донирају одећу, обућу или играчке малишани, полазницима вртића.

Кроз реализацију овог Пројекта, поред бројних радника ангажованих одређено време, најбитнија је чињеница да је кроз Пројекат инклузије успешно прошло преко 900 детета узраста од 3-6 година, уз преко 600 родитеља и 50-так сарадника.
Од око 900 детета, чак 56% (510) су ромске националности, и сва деца су научила српски језик, који је био главна препрека за даље школовање.

Од 2003. до 2009. године вртић се реализовао у самом насељу „Кривак“, где је било 100% ромске деце. Иначе „Кривак“, је највеће ромско насење на Балкану.
Од 2009-е и преласка у 20 км удаљено село Мала Крсна где се налази Дом Црвеног крста и Прихватилиште, и уз могућност да се деца превозе у ново опремљен вртић по врхунским стандардима (70 м²), добијена је још једна могућност. Деца која нису ромске националности, а из околних села у близини Дома Црвеног крста (село Раља – велико насење породица избеглих и прогнаних са Косова и ратом захваћене Хрватске) и деца из социјално угрожених породица са или без родитеља, била су у могућности да уз помоћ нашег возила похађају вртић. Уз ту могућност број деце се удвостручио.

Приоритети:
У квалитетним предшколским програмима дете и његова добробит су на првом месту. Сигурност, благостање и добробит сваког детета се мора промовисати у свим окружењима у којима бораве деца предшколског узраста.
Деца уче кроз сопствене акције и интеракције са другима у игри, животним ситуацијама и планираног учења. Заједно са вршњацима и одраслима деца истражују, стварају своје предпоставке и теорије о свету, договарају се у игри и планираном учењу у програму. Дете има могућност да се изражава на различите начине, кроз различите активности, различите игре. Дете има чврсте односе са блиским одраслима и развија блиске односе са вршњацима, одраслима у предшколском програму и у заједници.
Дете уважава себе, друге и своју околину, доноси одлуке и прави изборе властитих активности. Осећа се прихваћеним у својој јединствености и посебности.


Резултати:
До сада је око 900 детета прошло кроз наш Пројекат. Више од половине деце научило српски језик, преко 600 родитеља смо на различите начине укључули у рад вртића и помоћ својој деци (заједничким радионицама дете-васпитач-родитељ о традицији, празницима и здравој храни, маскембали..- такође превозимо и родитеље, јер многи немају своје возило), сва деца су наставила школовање, а имамо децу и која су прваци у шаху, регионални прваци у историји, физици, математици...Близу 100 ђака ромске националности уписало средњу школу, а ове јесени очекујемо још 48 нових средњошколаца (генерација 2006/7).

 

Место реализације пројекта
Насеље „Кривак“ – преузимање деце од родитеља уз пратњу васпитача у терминима од 8 часова (прва група) и 11:30 сати (друга група),
Села Раља и Враново – успутна села до Дома Црвеног крста, на којима исто преузимамо децу од родитеља или старатеља,
Дом Црвеног крста у Малој Крсни – деца бораве у објекат Црвеног крста, издвојен део, адаптиран за ову намену, по свим најстрожим стандардима Предшколске установе, где поред учења и играња, у објекту имају и бесплатан оброк (ужину).
У 12 и 16 часова повратак на места где су деца предходно преузета и разговор васпитача са родитељима или старатељима о активностима своје деце (мини родитељски састанци, свакодневно!!).

Пројекат намењен ромској деци и деци из осетљивих група у образовању, и повећању свести код родитеља ради наставка школовања своје деце. Упознавање родитеља са радом и активностима које се обављају у вртићу и на тај начин вршимо приближавање васпитно-образовних активности родитеља како би они могли да са децом раде и код куће, а све у циљу постизања што бољих резултата код деце.

 

Опис Пројекта

Различити показатељи указују да су деца из осетљивих група, а пре свега деца која живе у ромским насељима, деца из сиромашних, социјално нестимулативних средина и она у установама за збрињавање деце без родитељског старања у ризику да развојно буду у неравноправном положају у односу на своје вршњаке. Најчешће су то деца чије породице живе у екстремном сиромаштву и/или удаљеним сеоским срединама. Данас у Србији око 20% деце захтева додатну подршку друштва и заједнице који би допринели развоју њихових потенцијала. Рана стимулација развоја деце и учење зависе управо од ангажовања родитеља, шире породице и заједнице. Укључивање ових актера значајно је за оптималан социјални и емоционални развој детета и омогућава им да достигну пун потенцијал.
95% деце која похађају активности програма су корисници неких облика социјалне заштите кроз рад Центра за социјални рад.
Најважнија потреба овог Пројекта је то што само Црвени крст Смедерево ради са мешовитом групом деце (роми и деца из осетљивих група – без родитеља, социјално угрожена ...), и да су та деца у систему редовног школства, тј. наша деца раде по васпитно-образовним системом образовања као и деца у градским вртићима. Код ромске деце, проблем, а и истовреме и потреба, је за српским језиком.


Редовним доласком деце у вртић умногоме се помаже при резултатима, и то:
- већем степену укључења ромске деце и деце из осетљивих група у школу и смањивању процента напуштања школе;
- обезбеђивању подршке психо-социјалном развоју деце;
- развијању толеранције за боље прихватање ромске популације и деце из осетљивих група кроз промовисање хуманих вредности и учење језика;
- заједничке активности које се обављају на релацији родитељ-дете-васпитач;
- пробуђена свест код већине родитеља, старатеља и околине на резултате и њихово ангажовање-помоћ при увођењу деце у Пројекат и тако децу социјализују за даљи напредак који укључује сензо-  моторни развој, социјално-емотивни развој и развој говора и комуникације што је за овако осетљиву групу деце веома значајно:
Овај Пројекат доприноси испуњавању циљева који су у складу са Стратегијом за развој образовања у Србији до 2020. године, као и циљева из документа Србија 2020 (Концепт развоја Републике Србије до 2020. године)

 

Основни циљ овог Пројекта је да обезбеди укључивање ромске деце и деце из осетљивих група узраста 3-6,5 година кроз различите активности у образовни систем и омогући континуитет њиховог образовања. Активности ове компоненте програма су:
- Рад са децом узраста 3-5,5 година за укључивање у предшколску установу
- Рад са децом 5,5-6,5 за укључивање у предшколски припремни програм
- Рад са родитељима ромске деце и деце из осетљивих група кроз просебне садржаје чији је циљ мотивисање родитеља за пружање подршке деци у процесу образовања
- Учење српког језика за децу ромске популације
- Екскурзије, летовања на приморју (у одмаралишту Црвеног крста Србије) за децу која никада нису била у могућности за тако нешто
- Упознавање са мисијом Црвеног крста

 

Пошто је Пројекат развојни-трајни најважније то да се корисницима - ромској деци и деци из осетљивих група омогући да се укључе у ширу друштвену заједницу тако што их подржавамо током образовања.
Веома битна је свест родитеља која до сада није била, или је у мањој мери, изражена, и нико није ни желео да се њима приближи и објасни бољитак за њихову децу.
Циљ Пројекта је и да помогне развоју окружења толеранције према разликама и даље јачање и изградња свеукупног система инклузивног образовања.

Деца која похађају наш вртић су укључена у редован систем образовања, тако да су активности усмерена превасходно по плану и програму васпитно-образовног система Предшколске установе „Наша радост” у Смедереву, тј. Републике Србије и Министарства просвете. Програм се односи на учење у свим развојним областима (моторичкој, социјалној, емоцијалном, говорној, естетској и интелектуалној), да што боље одговара дечијим интересовањима, идејама где на тај начин се подстиче развој позитивног самоидентитета. Рад у нашем вртићу је веома богат садржајима, где деца поред тога што имају образовне активности у радној соби, имају понуђено и низ других могућности (што други вртићи немају) ван собе. Могу да се упознају са разним активностима који се реализују у Црвеном крсту и где могу уживо и практично да доживе, па чак и да учествују у одређеним активностима (пластеници са поврћем, где и сами могу да посаде и брину о својим биљкама, фарма свиња, фарма пилића, ограђен простор са понијем, велико двориште где се налази њихов парк са љуљашкама, клацкалицама и тобоганом).
Захваљујући превозом, такође је деци омогућено да имају гостовања у другим објектима Предшколске установе „Наша радост” и дружење са својим вршњацима из других вртића. Присутни су у свим дешавањима која се одржавају за децу у Центру за културу Града Смедерева (бројне представе, манифестације, као што су Музичко стваралаштво „Цврчак”, Драмско стваралаштво „Дедар”, које су међународног карактера).


Поред редовних едукативних активности, деца учествују у онима који имају за циљ стимулишајући развој вербалних вештина, перцепције, простора и временске оријентације. Здраве стилове живота, здрава исхрана и лична хигијена (болест прљавих руку...) су подручја у којима су деца додатно подржана. Учествују у активностима које промовишу ненасилно понашање (изузетно изражена код рома), толеранцију, недискриминацију, права деце, прву помоћ, рад Црвеног крста и културно наслеђе ромске националне мањине.
Штавише, деца учествују у различитим активностима на отвореном у локалној заједници. Ове активности су посвећене Дану Светог Саве, Међународном дану жена, Ускрс, Светски дан здравља, Међународни дан Рома (8. април), Међународни дан Црвеног крста и Црвеног полумесеца (8. мај), безбедност у саобраћају, Дечија недеља (прва недеља октобра), Нова година и Божић...
Континуирана реализација активности пројекта и посебан рад са родитељима деце из осетљивих група је допринео да се преко 900 деце укључи у редовни предшколски програм, од тога око 400 у редовни предшколски припремни програм, 343 упише први разред основне школе, док су сва деце успешно завршило разред који су похађали, а око 100 ромске деце је завршило основну школу и уписало неку од средњих школа на територију Смедерева.


Већ неколико година уназад Црвени крст Србије организује бесплатан десетодневни опоравак за ромску децу и децу из осетљивих група у одмаралишту Црвеног крста ''Криста Ђорђевић'' у Баошићима, у Црној Гори. Смедерево је до сада послало на летовање укупно 228 детета и 9 васпитача (сву потребну документацију и опрему потребну за море обезбеђује Црвени крст).
Сваки њихов одлазак је праћен невероватном еуфоријом и то је такође један од видова поверења које родитељи стиче, јер се коначно осећају прихваћеним у друштву и да нису препуштени сами себи.
Поред дечијих активности, реализовани су и активности за родитеље обухватајући укупно 592 корисника. Овај програм реализован је у форми родитељских састанака, радионица и предавања из области социјалне и здравствене заштите.