Обезбедимо уџбенике и школски прибор за децу и младе из социјално најугроженијих породица

15 јул 2021

Фонд за помоћ деци и младима из социјално најугроженијих породица Црвеног крста Смедерево „Живослава Лазић“ покреће акцију прикупљања средстава за куповину уџбеника и школског прибора за децу и младе из најугроженијих породица. Позивају се предузећа, организације, установе, удружења и грађани да у оквиру својих могућности уплате новац у овај Фонд за куповину уџбеника и школског прибора. Уплата новца може се извршити на жиро-рачун: 310-156064-46 са назнаком “за Фонд Црвеног крста Смедерево за помоћ деци И младима”. Прикупљање новца траје до 1. Септембра 2021. Године, а Црвени крст Смедерево ће затим расподелу уџбеника И школског прибора најугроженијим ученицима извршити у сарадњи са основним И средњим школама Града Смедерева. Више информација заинтересовани могу добити на телепоне Црвеног крста Смедерево 026/46-22-543 И 026/46-22-349.

Подсетимо да је Управни одбор Црвеног крста Смедерево прошле године усвојио Одлуку о оснивању Фонда за помоћ деци И младима из социјално најугроженијих породица “Живослава Лазић”. Основни циљ Фонда је пружање подршке и помоћи деци и младима из социјално најугроженијих породица до навршене 26. Године живота. Одлуком је предвиђено да се средства за остваривање овог циља прикупљају из донација и добровољних прилога грађана, предузећа, установа, институција, удружења грађана и других субјеката, као и да Црвени крст Смедерево помаже рад Фонда у складу са својим могућностима.

Представници Црвеног крста Смедерево на слави Удружења параплегичара

14 јул 2021

Удружење параплегичара Смедерево обележило је у среду, 14. Јула 2021. године славу посвећену светим Козми и Дамјану, односно Свети Врачи или Врачеви у присуству представника локалне самоуправе, многобројних удружења, пријатеља и сарадника. Овој слави присуствовали су и представници Црвеног крста Смедерево, чиме је настављена дугогодишња успешна сарадња.

  • 20210714_105907
  • 20210714_105920
  • 20210714_110906

Представници Црвеног крста Смедерево присуствовали 22. Косидби на Плавинцу

12 јул 2021

Представници Црвеног крста Смедерево присуствовали су у недељу, 4. Јула 2021. године 22. Косидби на Плавинцу, која је ове године, због пандемије коронавируса, имала ревијални карактер. Од Томислава Живановића, секретара Црвеног крста Смедерево сазнали смо да смедеревски Црвени крст редовно пружа подршку овој манифестацији и да је и ове године настављена дугогодишња сарадња.

Подршка самосталном животу особа са инвалидитетом

09 јул 2021

Чланови Скупштине Центра за самостални живот особа са инвалидитетом Смедерево су на редовној годишњој седници, која је одржана у петак, 9. Јула 2021. Године у просторијама Нове стрељане Спортског центра „Смедерево“, размотрили и усвојили материјале извештајног и програмског карактера за 2019. И 2020. Годину, пошто због пандемије корона вируса чланови овог органа нису били у могућности да се састану, а усвојена је И одлука о пријему нових чланова. Мр Слободан Станковић, председник Црвеног крста Смедерево, који је овој седници присуствовао И у својству члана Скупштине Центра, поздравио је присутне И Центру за самостални живот особа са инвалидитетом Смедерево пожелео успешан рад. Предложио је да у сарадњи са Центромм за самостални живот особа са инвалидитетом Смедерево буде реализовано предавање о филозофији самосталног живота особа са инвалидитетом за активисте И чланове органа Црвеног крста Смедерево, а да се конкретни договори обаве накнадно. “Надам се да ћемо имати успешну корисну сарадњу И да ћемо је проширивати”, рекао је председник Црвеног крста Смедерево. Говорећи о раду Центра у 2019. Години, Радивоје Дамјановић, председник ове организације је рекао да су избори за нове органе Центра одржани крајем маја 2019. Године И да је ново руководство имало важан задатак да Центар активира, што је довело до добрих резултата. До септембра 2019. Године, сервисом персоналне асистенције било је обухваћено 7, а од септембра 10 корисника.Исте године реализована је И обука из области приступачности на бирачким местима. У сарадњи са још три сродна удружења, центар је учествовао у набавци преносне рампе како би омогућили лакши приступ својим члановима током путовања И посета објектима који нису пројектовани за особе са инвалидитетом. Председник Центра за самостални живот особа са инвалидитетом Смедерева говорио је И о другим активностима реализованим у 2019. Години. Јелена Стојановић, потпредседник Центра за самостални живот особа са инвалидитетом Смедерева рекла је да се радило онолико колико се могло у складу са тренутном ситуацијом И могућностима. Сматра да се Центар веома добро котира И на нивоу локалне самоуправе у смислу финансијске подршке И да је посебно препознат као пружалац услуге персоналне асистенције за особе са инвалидитетом. По њеним речима, филозофија самосталног живота се стално у напређује И сматра да то И убудуће треба да остане.

У оквиру услуге персоналне асистенције за особе са инвалидитетом, која се финансира из буџета Града Смедерева, прошле године је било обухваћено 10 корисника. Ова услуга је прошле године континуирано пружана и у периоду ванредног стања за 5 корисника којима је била најнеопходнија. На листи чекања за услугу персоналне асистенције тренутно су евидентиране још две особе са инвалидитетом. Прошле године је реализована и обука персоналних асистената по акредитованом програму. Обуку, која је оцењена највишим оценама у свим сегментима, реализовале су Милица Живановић и стручни сарадник Ивана Гвозденовић, док је за логистичку подршку и практични део био задужен Секретар Центра, Јован Младеновић. Свихх 15 учесника је прошле године положило завршни тест, чиме су добили лиценцу за рад на пословима персоналне асистенције. Стручни сарадник Центра, Ивана Гвозденовић, била је прошле године ангажована као један од тренера на обуци персоналних асистената у Београду, Новом Саду и Бору. Центар је прошле године био ангажован на процени приступачности бирачких места за особе са инвалидитетом, а иницирао је и набавку хидрауличног стола за припаднице женског пола које користе колица или се отежано крећу. Центар је пружио И финансијску подршку члановима који су у току ванредног стања били у тешкој ситуацији, а учествовао је и у умањењу партиципације за 4 најугроженија корисника персоналне асистенције. Прошле године су набављена сва потребна заштитна средства (маске, рукавице, дезинфекциона средства) за несметано функционисање сервиса персоналних асистената и канцеларије. Посебан акценат у раду Центра стављен је прошле године на активности унапређења психичког здравља чланова. Током прошле године, редовно су одржаване групне и индивидуалне обуке стратегије суочавања са стресом и доношења позитивних одлука. Циљ ових сесија усмерен је на важност позитивног размишљања и позитивног начина гледања на новонасталу ситуацију и проблеме. Користећи нове идеје и сопствену креативност, Центар је обезбедио занимљив и модерно дизаиниран промотивни материјал у виду календара, роковника, УСБ-а и хемијских оловки за чланове, пријатеље и пословне сараднике.

На овој седници усвојен је и амбициозан план рада Центра за самостални живот особа са инвалидитетом Смедерево у 2021. Години. Персонална асистенција представља услугу којом се подстиче и одржава самостални живот особа са инвалидитетом. Циљ Центра је да се обезбеди континуитет у њеном пружању и да се повећају средства за њену реализацију како би се укључио већи број корисника, а персоналним асистентима обезбедио пристојан извор прихода. Планирано је да овом услугом у току 2021. Године буде обухваћено најмање 10 корисника. Обука „Самостални живот особа са инвалидитетом“ има за циљ да мотивише особе са инвалидитетом да се осамостале и самостално доносе одлуке о свом животу. Обуке Јавног заговарања, лобирања и организовања јавних кампања обухватају широк спектар активности са којима је неопходно упознати нове чланове Центра који нису имали искуства у процесима заговарања и спровођењу јавних кампања. Обука комуникације и ненасилног решавања конфликата је важна за свакодневни живот и побољшање међуљудских односа, као и за унапређење личног развоја. Предвиђени су и курсеви страних језика и обука из области рада на рачунару у зависности од интересовања чланова. У плану је континуирано реализовање групних и индивидуалних психотерапеутских радионица уз помоћ лиценцираног психотерапеута. Ова активност је важна за побољшање психичког живота чланова и њихових породица у ванредним околностима пандемије вируса. Предвиђена је и радионица „Облици дискриминације – како их препознати и како се заштитити“, чији циљ је да особе са инвалидитетом препознају индиректну дискриминацију и да се упознају са поступком пријаве. Ту су и радионице „особе са инвалидитетом у улоззи родитеља“, „Жене са инвалидитетом на селу“, „Положај особа са инвалидитетом у локалној средини“, „Документа којима се регулишу права особа са инвалидитетом и како их остварити“ и друго. Планом рада предвиђена је и трибина „Приступ бирачким местима“, као и предавања из области превенције малигних болести, превенције дијабетеса и здраве исхране, алтернативне медицине и лечења фито терапијом, о култури понашања и друго. Током ове године Центар ће организовати више књижевних дружења са афирмисаним књижевним ствараоцима, као и уметничке изложбе слика, карикатура и фотографија, а посебна пажња биће посвећена афирмацији особа са инвалидитетом које се баве књижевним и уметничким радом. „Спроводећи наш програм, стварамо хуманију средину која пружа једнаке могућности свима и доприносимо да особе са инвалидитетом остварују пуно учешће и равноправност у друштву којем припадају“, каже се поред осталог у плану рада Центра за ову годину.

  • 20210709_100944
  • 20210709_100957
  • 20210709_101313

Значајна донација Црвеном крсту Смедерево

06 јул 2021

Представници фирме Стоп Шоп уручили су у понедељак, 5. Јула 2021. Године значајну донацију Црвеном крсту Смедерево. Пријему донације присуствовали су мр Слободан Станковић, председник и Томислав Живановић, секретар Црвеног крста Смедерево. Ова донација садржи влажне марамице, маске, рукавице и средства за дезинфекцију. Мр Слободан Станковић, председник Црвеног крста Смедерево поздравио је представнице фирме Стоп Шоп и захвалио на донацији. „Драго нам је када нам се донатори јаве, јер Црвени крст има велике потребе за донацијама како би могао да помогне угроженим грађанима“, рекао је председник Црвеног крста Смедерево, захваљујући се и на предходној донацији. Рекао је да се нада да ће ова успешна сарадња да буде настављена и убудуће. Подсетио је да Црвени крст Смедерево кроз различите социјалне програме помаже најугроженијим људима, међу којима су корисници Прихватилишта у Малој Крсни и програма народне кухиње, старија и изнемогла лица, особе са инвалидитетом и друге угрожене категорије. Председник Црвеног крста Смедерево позвао је и другепотенцијалне донаторе да у границама могућности донирају Црвеном крсту своје производе како би ова хуманитарна организација могла да помогне онима којима је помоћ најпотребнија.

Представнице Стоп Шопа рекле су да им је драго што учествују у овој хуманој акцији и захвалиле Црвеном крсту Смедерево што цени њихов труд, надајући се даљој сарадњи. Захваљујући на донацији, Томислав Живановић, секретар Црвеног крста Смедерево рекао је да је прошла донација била највише употребљавана у Прихватилишту за смештај социјално угрожених лица у Малој Крсни. Рекао је да ће и ова донација бити усмерена за потребе Прихватилишта у Малој Крсни, али и других социјално угрожених група, као и да ће Црвени крст Смедерево доделити Стоп Шопу одговарајуће признање, јер је ова фирма један од ретких донатора

Разматрана важна питања

01 јул 2021

Управни одбор Црвеног крста Србије је 28. Јуна 2021. Године одржао 16. Седницу и размотрио више значајних питања из своје надлежности. Између осталог, разматрани су и усвојени редовни годишњи финансијски извештај, политика Црвеног крста Србије о спречавању сексуалне експлоатације и злостављања, политика заштите деце и упутство организацијама Црвеног крста Србије о управљању организацијом. На овој седници усвојена је и информација о опоравку социјално угрожене деце и донета одлука о организацији трке „За срећније детињство“. Усвојено је и неколико докумената који се односе на спасилаштво на води, спасилаштво на планинама и допуна плана Црвеног крста Србије за заштиту и спасавање, трагање за ваздухопловом и спасавање лица у цивилном ваздухопловству, а усвојен је и програм обележавања Светског дана прве помоћи. Управни одбор Црвеног крста Србије размотрио је и усвојио и друга питања из своје надлежности.

У јуну прикупљено 238 јединица крви

30 јун 2021

У четири редовне акције добровољног давања крви, које је Црвени крст Смедерево организовао у сарадњи са Институтом за трансфузију крви Србије у Центру за културу Смедерево у јуну, прикупљено је 238 јединица крви. Акције добровољног давања крви организују се сваког понедељка у Центру за културу од 9 до 15 часова уз примену свих здравствено-превентивних мера заштите од корона вируса. Црвени крст Смедерево позива добровољне даваоце да и убудуће учествују у акцијама добровољног давања крви како би у летњем периоду било довољно крви за све.

Црвени крст Смедерево потписао је са локалном самоуправом нови уговор о финансирању програма народне кухиње. Уговор о финансирању овог социјалног програма потписали су градоначелник Смедерева, Јован Беч и секретар Црвеног крста Смедерево, Томислав Живановић. Овај програм реализују три партнера, при чему Град Смедерево обезбеђује средства, Центар за социјални рад врши избор корисника, а Црвени крст Смедерево је задужен за припрему и дистрибуцију оброка.

У оквиру акције Црвеног крста Србије „Пакет за новорођену бебу“, Црвени крст Смедерево је поделио 11 пакета за децу рођену у Недељи Црвеног крста од 8. До 15. Маја.

Настављена сарадња са удружењима

29 јун 2021

Представници Црвеног крста Смедерево присуствовали су у понедељак, 28. јуна 2021. године радном и свечаном делу Скупштине Удружења пензионера Града Смедерева. Овом скупу присуствовали су председник и секретар Црвеног крста Смедерево, мр Слободан Станковић и Томислав Живановић, Властимир Лекић, председник Удружења слепи-слабовиди "Свети Вид"Драгана Медић, председница Удружења хранитеља "Загрљај" и други. Чланови Скупштине су минутом ћутања одали пошту преминулим члановима Удружења пензионера између две седнице. Скупштина Удружења пензионера је одлучила да Томиславу Живановићу, секретару Црвеног крста Смедерево додели повељу за дугогодишњу успешну сарадњу. Повеља ће бити уручена Томиславу Живановићу на првом свечаном скупу Удружења пензионера града Смедерева. Чланови Скупштине размотрили су и усвојили извештај о раду Удружења пензионера за 2020. годину са извештајем Надзорног одбора и извештајем о материјално-финансијском пословању, програм рада и финансијски план за 2021. годину, информацију о раду посмртног фонда Удружења пензионера у прошлој години и друго. Милован Грбић, председник Удружења пензионера града Смедерева рекао је да план активности за 2020. годину није у потпуности реализован због пандемије корона вируса, али су успешно реализоване активности учлањење нових чланова, упис огрева, додела социјалних пакета и други садржаји. У прошлој години Удружење пензионера је добило 540 нових чланова, док је 94-ро чланова у истом периоду преминуло. Удружење је у прошлој години имало троје ангажованих по уговору о привремено повереним пословима и у том периоду поделило по 450 прехрамбених и хигијенских пакета, а право на овај вид помоћи имали су сви пензионери на основу дефинисаних критеријума. Ово право није условљено чланством у удружењу пензионера.

Мр Слободан Станковић, председник Црвеног крста Смедерево, пожелео је Удружењу пензионера успешан и плодоносан рад и захвалио на успешној дугогодишњој сарадњи са жељом да се она настави и убудуће. Подсетио је да Црвени крст Смедерево ове године различитим акцијама и манифестацијама обележава 145 година свог постојања и рада, да реализује различите активности и да велику пажњу поклања програмима бриге о старијима кроз различите садржаје.

Истог дана, представници Црвеног крста Смедерево присуствовали су у ресторану “Цариградски друм” слави Видовдан Удружења слепи-слабовиди "Свети Вид" из Смедерева. Том приликом, присутнима су се обратили Драгана Медић, председник Организационог одбора пројекта и Властимир Лекић, председник Удружења слепи-слабовиди "Свети вид". Овом скупу присуствовали су представници институција, организација И удружења, као и бројни пријатељи и сарадници из Смедерева и других градова.

Формирана Окружна јединица за деловање у несрећама

20 јун 2021

Са заједничке седнице Управног и Надзорног одбора Црвеног крста Смедерево

Чланови Управног и Надзорног одбора Црвеног крста Смедерево су на заједничкој седници, која је одржана у петак, 18. јуна 2021. године, између осталог размотрили и усвојили извештај о најважнијим активностима Црвеног крста Смедерево у првој половини 2021. године, информацију члана Скупштине Црвеног крста Србије, др Босиљке Радовић о одржаној седници Скупштине Црвеног крста Србије и одлуку о формирању Окружне јединице за деловање у несрећама за подручје Подунавског управног округа, а верификована је и одлука Управног одбора Црвеног крста Смедерево о додели Признања за медијски допринос "Живослава Лазић" дописнику РТС-а, ани Пендић Станковић. Овој седници присуствовали су Јелена Рашић, секретар Црвеног крста Пожаревац, Драган Станић, члан Градског већа задужен за социјалну политику, др Босиљка Радовић, члан Скупштине Црвеног крста Србије, мр Радмило Грујић, председник Надзорног одбора Црвеног крста Смедерево, Томислав Живановић, секретар Црвеног крста Смедерево, Лана Ђурашковић, председник Теренске јединице Црвеног крста Смедерево "Др Владан Ђорђевић", Маја Јовановска, и Иван Живановић, стручни сарадници Црвеног крста Смедерево и Новица Стевановић, координатор народне кухиње.

Мр Радмило Грујић, председник Надзорног одбора Црвеног крста Смедерево, подсетио је на тешку финансијску ситуацију која је била у овој организацији и захвалио свима који су допринели да она буде знатно боља. Рекао је да је Црвени крст Смедерево у време корона вируса радио максимално и захвалио волонтерима који су, ризикујући своје здравље, помагали другима. Ово је препознато како у Смедереву, тако и у Републици, а Црвени крст Смедерево и његови активисти добили су вредна признања. Приметио је да је Црвени крст Смедерево међу најбољима у Републици у добровољном давању крви. По његовом мишљењу, треба проверити опрему за деловање у несрећама и учинити све да она буде у употребљивом стању ради ефикасног деловања у ванредним ситуацијама. Сматра да Црвени крст Смедерево сада има добре услове за рад и да даље треба тако да настави.

Мр Слободан Станковић, председник Црвеног крста Смедерево изразио је велико задовољство реализованим активностима Организације у првој половини ове године и похвалио волонтере, добровољне даваоце крви, Стручну службу и секретара Црвеног крста Смедерево, медије и све организације и институције које су допринеле успешном раду смедеревског Црвеног крста. Рекао је да Црвени крст Смедерево различитим активностима ове године обележава 145 година свог постојања и рада и посебно издвојио свечану академију поводом јубилеја и промоцију брошуре "Живослава Лазић - Психолог и хуманиста", покретање сајта Црвеног крста Смедерево, обележавање Светског дана и Недеље Црвеног крста, доделу признања добровољним даваоцима крви на Национални дан добровољних давалаца крви, 11. мај, уручивање признања за медијски допринос "Живослава Лазић", доделу награда учесницима конкурса "Крв Живот значи" 14. јуна, на Светски дан добровољних давалаца крви и друго. Он је посебно истакао да је на Светски дан добровољних давалаца крви прикупљено 65 јединица ове драгоцене течности. "Пред нама су крупне обавезе и морамо да идемо у сусрет догађајима, да радимо даље, боље и више, јер само тако резултати неће изостати", рекао је мр Слободан Станковић, председник Црвеног крста Смедерево. Мр Радмило Грујић, председник Надзорног одбора похвалио је Електронски билтен Црвеног крста Смедерево, као и рад медија и дописника.

Драган Станић, члан Градског већа, задужен за социјалну политику, рекао је да је на седници Већа било речи о раду Црвеног крста Смедерево у прошлој години, што је врло значајно јер је Црвени крст у буџету града. Рекао је да је врло битно да секретар Црвеног крста Смедерево буде присутан седницама Градског већа када се расправља о Црвеном крсту како би могао да одговори на постављена питања. "Јединство унутар Црвеног крста мора да постоји да би се видела његова снага и бројност. Истакли смо на Већу да млади дају посебан допринос и да је највећа синтеза младих у Црвеном крсту. То морамо да сачувамо. Доживели смо да нам новинари кажу "Ви сте једини где ми пишемо срцем". То је велика ствар и то морамо да чувамо, а посебно запослени", истакао је Драган Станић и приметио да је веома добро да Градско веће расправља о Црвеном крсту, да анализира његов рад и да нема ниједне ружне речи. Сматра да су позиције Црвеног крста значајно боље, него што је то било раније и да су Црвеном крсту отворена сва врата тако да може да делује у свим условима.

Др Босиљка Радовић, члан Скупштине Црвеног крста Србије, најпре је честитала активистима који су добили признања Црвеног крста Србије, а затим је рекла да седница Скупштине Црвеног крста Србије прошле године није одржана због пандемије корона вируса, али је ове године одржана уз све мере заштите. Поред осталог, Скупштина Црвеног крста Србије разматрала је и усвојила Етички кодекс понашања у Црвеном крсту. Етички кодекс обавезује све запослене и волонтере да се придржавају његових одредби. Рекла је да је у неким срединама дошло до бољег разумевања између локалне управе и Црвеног крста.

Чланови Управног одбора Црвеног крста Смедерево верификовали су одлуку о додели Признања за медијски допринос "Живослава Лазић" дописнику РТС-а Ани Пендић Станковић за предан и креативан рад на информисању јавности о активностима Црвеног крста Смедерево.

Обраћајући се присутнима, Новица Стевановић, координатор Окружне јединице за деловање у несрећама Црвеног крста Смедерево рекао је да је ова јединица постојала и раније, али да је сада дошло до њене реорганизације. Јединица, као и раније, има 24 члана. Док су раније свих 24 члана били из Смедерева, сада 12 чланова Јединице су из Смедерева, а по 6 чланова су из Велике Плане и Смедеревске Паланке. Дошло је и до редовног подмлађивања чланова, јер неки чланови због година не могу више да буду чланови ове јединице. Организације Црвеног крста из Велике Плане и Смедеревске Паланке доставиће имена чланова јединице накнадно. Усвојен је и предлог да се део опреме, која је сада у Смедереву, дислоцира у Велику Плану и Смедеревску Паланку ради лакшег деловања у хитним ситуацијама. Новица Стевановић је обавестио да је у плану окружна вежба из области деловања у несрећама. Реч је о показној вежби спасавања на води и збрињавања повређених.

Јелена Рашић, секретар Црвеног крста Пожаревац поздравила је присутне и рекла да је са предходним секретаром сарађивала и долазила у Смедерево са великим задовољством. "Увек смо били подршка једни другима. Пратим ваш рад, јер од председника примам Билтен Црвеног крста Смедерево сваког месеца тако да сам упозната са радом. Драго ми је што сам вас данас све званично упознала и што сам данас са вама. Наравно да ћемо наставити нашу сарадњу", рекла је Јелена Рашић. Мр Слободан Станковић, председник Црвеног крста Смедерево захвалио је предходном секретару, Саши Обрадовићу на успешној дугогодишњој сарадњи.

Претрага вести