Одлука о изградњи монтажног објекта за децу предшколског узраста из социјално угрожених породица

25 фебруар 2022 360

Управни одбор Црвеног крста Смедерево је на телефонској седници, која је одржана у четвртак, 24. Фебруара 2022. Године, разматрао извештај о извршењу финансијског плана Црвеног крста Смедерево за пословну 2021. Годину  са коментаром Надзорног одбора ове хуманитарне организације. У коментару Надзорног одбора поред осталог се каже:

„Приходима  од  49,611.762,66 динара, Црвени крст Смедерева је спроводио све своје активности тако да су  укупно остварени  расходи за 2021.годину  49.611.762,66 динара што значи да је Црвени крст Смедерева пословну 2021.годину завршио на позитивној нули .

Надзорни одбор позитивно оцењује рад Црвеног крста Смедерева и очекује да и у 2022 .години , као хуманитарна организација, одржи и побољша своје хуманитарне циљеве.“

Управни одбор Црвеног крста Смедерево је на истој седници усвојио одлуку о изградњи монтажног објекта за вртић за децу из социјално угрожених породица у Малој Крсни старости од 3 и по до 6 година у складу са финансијским планом за 2022. Годину. Почетком короне 2020. Године, Црвени крст Смедерево је престао са активностима едукације и рада са децом предшколског узраста. Црвени крст Смедерева је годинама био препознат у Црвеном крсту Србије по вртићу за децу из социјално угрожених породица, али овај програм није могао да буде реализован због безбедности деце. Одлуком је предвиђено да се створе услови за наставак овог значајног програма за Црвени крст Смедерево, што подразумева изградњу новог објекта за овај вид активности. Потребно је да се деца предшколског узраста издвоје физички из објекта Прихватилишта, пре свега због њихове здравствене безбедности и опште сигурности. Предвиђено је да се приступи прикупљању понуда у складу са Законом о јавним набавкама.

Претрага вести