Црвени крст Смедерево је хуманитарна, независна и добровољна организација. Мисија организације је да олакшава људску патњу, са задацима да пружа помоћ угроженим лицима у случају ратних сукоба, природних, еколошких и других несрећа; спасава угрожене животе и здравље људи; шири знања о међународном хуманитарном праву; превентивно делује и просвећује грађане у области социјалне и здравствене заштите; унапређује хуманитарне вредности у друштву; у случају стања потребе пружа социјалну заштиту и збрињавање. У обављању активности усмерених на остваривање циљева и извршавање задатака, организација делује у складу са основним принципима: хуманости, непристрасности, неутралности, независности, добровољности, јединства и универзалности. Организација, у остваривању циљева задатака, помаже свим људима без било какве посредне или непосредне дискриминације по било ком основу. Дом Црвеног крста Смедерево у Малој Крсни је установа настала под окриљем Црвеног крста Смедерево, која послује у складу са његовим вредностима и принципима. Дом Црвеног крста је непрофитна организација са јасним социјалним циљем да се помогне и побољша квалитет живота припадника најугроженијих категорија становништва. Основна делатност Дома Црвеног крста је социјалног типа и односи се на збрињавање (пружање услуге смештаја, исхране и радно окупационе терапије) лица из најугроженијих категорија становништва. Дом Црвеног крста ради као Прихватилиште за збрињавање лица која се нађу у стању социјалне потребе, јер им је из различитих разлога онемогућено да задовољавају егзистенцијалне потребе, те им је неопходна организована друштвена помоћ, у циљу решавањапроблема и савладавања таквог стања. Дакле, у питању су лица која су материјално и/или стамбено необезбеђена, лица са друштвено неприхватљивим облицима понашања (скитња, просјачење, алкохолизам, наркоманија и слично), одрасла и стара незбринута лица, лица која морају бити смештена ван своје породице, као и друга лица којима је неопходно хитно збрињавање.

Дом Црвеног крста реализује и програм Народне кухиње, у оквиру кога се припремају и дистрибуирају оброци за социјално угрожена лица са територије општине Смедерево. Дом Црвеног крста има регистровано пољопривредно газдинство и по том основу обавља пољопривредну делатност, која обухвата: узгајање поврћа под пластеницима укупне површине 10 ари (парадајз, паприка, краставац), узгајање воћа (јабукар површине 40 ари), тов свиња (фарма капацитета 400 комада) и живине (фарма за тов пилића капацитета 500 комада).

– Дом Црвеног крста: Ул. Краља Петра I бб, 11313 Мала Крсна

Радно време:
– Дом Црвеног крста: сваког дана од 06:00 до 18:00 часова

Радица Станковић - Руководиоц Прихватилишта за одрасла и старија лица Црвеног крста Смедерево Мала Крсна

 026/4622-543, 026/731-106, 062/8030-871
 

 
  • FB_IMG_1616146789689
  • FB_IMG_1616146880202
  • FB_IMG_1616146895737
  • FB_IMG_1616146899679
  • FB_IMG_1616146914699
  • FB_IMG_1616146921939
  • FB_IMG_1616147075110
  • FB_IMG_1616147084900