Извештај о хитној фази одговора на COVID-19

                                         Извештај о хитној фази одговора на COVID-19

                                                 (за период 16.03.2020.- 10.05.2020.г.)

    Одмах након проглашења ванредног стања у Републици Србији , Црвени крст Смедерево је активирао  своје људске и материјалне капацитете. Поред стручне службе , активиране су и Окружна јединица за помоћ у несрећама, Служба спасавања на води и Теренска јединица “Др. Владан Ђорђевић”. Учешће у волонтерским активностима , узела су и дрзга физичка лица и чланови разних удружења.

   Закључком Градског Штаба за ванредне ситуације , од 16.03.2020.године, Црвени крст је добио задатак да формира Кол-центра 65+, што је и учинио 17.03.2020.године.

  Црвени крст Смедерево је на располагање , за потребе рада Кол-центра 65+ , ставио на располагање два фиксна и два мобилна телефонска броја. Градски Штаб за ванредне ситуације је додатно активирао још два мобилна броја за потребе Кол-центра , тако да је укупно 6 телефонских бројева било на располагању.

  Поред тријажног Кол-центра у просторијама Црвеног крста Смедерево , отворен је и други Кол-центар у локалу Ц.К.-а у Давидовићевој 18 , који је био намењен искључиво раду мобилно-техничког тима.

  Током трајања ванредног стања , за укупно 54 дана рада , реализоване су следеће активности:

1.            Број евидентираних позива у Кол-центру 65+ :   5 231

2.            Број повратних позива ка грађанима:    883

3.            Број обрађених и прослеђених захтева за помоћ:  2 419

4.            Укупан број радних налога / кућна достава хране и лекова :    633

5.            Укупан број дистрибуираних пакета хране из магацина ЦК Смедерево: 200

6.            Укупан број дистрибуираних пакета хигијене из магацина ЦК Смедерево : 400

7.            Учешће у дистрибуцији пакета хране (Градски штаб за ВС , донатори ) : 1 100

8.            Учешће у дистрибуцији пакета хигијене (Градски штаб за ВС , донатори) : 500

9.            Укупан број дистрибуираних оброка Народне кухиње: 32 741

10.          Укупан број дистрибуираних оброка Народне кухиње на кућну адресу:  1 619

11.          Укупан број помогнутих домаћинстава: 2 351

12.          Укупан број ангажованих волонтера Црвеног крста Смедерево : 47

13.          Укупан број волонтерских ангажовања на терену : 1 180

14.          Укупан број радних сати волонтера : 6 692

15.          Укупан број радних сати запослених ангажованих на наведеним активностима : 4 055

16.          Укупан број пређених километара на реализацији задатака Ц.К.-а :  17 346

17.          Укупан број дистрибуираних лифлета о ЦОВИД-у 19 :  500

18.          Број помогнутих старих особа при коришћењу банкомата (дезинфекција,заштитна средства) : 102

  Наведени статистички подаци указују на велико ангажовање волонтера и запослених. Оно што треба истаћи , јесте да ниједан од волонтера и запослених није заражен вирусом COVID-19 , што говори о великој одговорности ангажованих лица , придржавању прописаних мера , које су биле на високом нивоу.

  Велику захвалност , поред ангажованих волонтера , дугујемо и Црвеном крсту Србије , на правовременим и детаљним инструкцијама , Градском Штабу за ванредне ситуације за максималну техничку подршку у функционисању Кол-центра 65+ и опремању волонтера заштитним средствима.

  Поред тога , захвалност дугујемо и Полицијској управи у Смедереву и Центру за социјални рад , за одличну координацију активности и подршку у реализацији техничких проблема.

     

       Саша Тошевски

Црвени крст Смедерево

 

  • 20200324_110221
  • 20200324_113629
  • 20200325_092916
  • 20200325_093016
  • 20200325_093021
  • 20200325_093502